Samutprakarn 10270
Phone 02-186-3005-7
pkingmesh@gmail.com

สินค้า

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป

Bar Chair

Dowel/Tiebar

เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ

ลวดกรงไก่

ลวดหนาม

ลวดตะแกรงสาน

ลวดตาข่าย

ปูนฉาบ ปูนก่อ

Steel Fiber

เหล็กฉีก

อิฐมวลเบา G4

MESH FENCE

วัสดุยารอยต่อคอนกรีต

[/vc_column_inner]

” บริการส่งสินค้าทั่วประเทศ
บริการส่งสินค้าไปประเทศลาว กัมพูชา พม่า เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน “