Samutprakarn 10270
Phone 02-186-3005-7
pkingmesh@gmail.com

รั้วไวร์เมชชุบกัลวาไนซ์ MESH FENCE

MESH FENCE

รั้วไวร์เมช ชุบกัลวาไนซ์ คือแผงรั้วที่ผลิตจากตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ทำจากลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต (Cold Drawn Steel Wire) ตามมาตรฐาน มอก.747-2531 เชื่อมติดกันด้วยไฟฟ้าโดยเครื่องจักรอัตโนมัติ      ทำให้จุดตัดทุกจุดหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน นำมาดัดปลายลวดตามแบบมาตรฐาน แล้วนำไปผ่านกระบวนการเคลือบผิวด้วยการชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน(Hot Dip Galvanize) ตามมาตรฐาน ASTM  A123

รั้วไวร์เมช ชุบกัลวาไนซ์ สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย เช่น รั้วภายนอกและรั้วกั้นโซนภายในโรงงานอุตสาหกรรม รั้วบ้านพักอาศัย รั้วสนามกีฬา รั้วโรงเรียน รั้วสนามบิน รั้วริมทางมอเตอร์เวย์ รั้วกั้นทางรถไฟ เป็นต้น

การติดตั้งรั้วไวร์เมช ชุบกัลวาไนซ์ ท่านสามารถนำมาติดตั้งได้เองโดยมีชุดติดตั้งสำเร็จรูปมาให้พร้อมคือ

ในชุดรั้ว 1 ชุดประกอบด้วย

  • แผงรั้ว 1 แผง
  • เสาเหล็กติดเพลต 1 ต้น
  • อุปกรณ์ยึดแผงรั้วติดกับเสา U-Clip, น็อต M8, พุกคอนกรีต

โดยอุปกรณ์ดังกล่าวเคลือบผิวด้วยวิธี Hot Dip Galvanize ตามมาตรฐาน ASTM  A123

ขนาดแผงรั้วมาตรฐาน

  • ความสูงของแผงรั้วจะน้อยกว่าความสูงของเสาอยู่ 10 ซม.
  • เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ระดับหัวเสาจะเสมอกับขอบบนของแผงรั้ว

มาตรฐานอ้างอิง   

มอก. 737-2549, มอก. 747-2531