Samutprakarn 10270
Phone 02-186-3005-7
pkingmesh@gmail.com

Steel Fiber

เส้นใยเหล็กเสริมคอนกรีต

Steel Fiber 

คือเส้นใยเหล็กที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนจำนวนน้อย ผลิตขึ้นจาก กระบวนการรีดเย็น ผลิตจากเส้นลวดเหล็กกำลังสูง โดยมีการดัดปลายสองข้างให้มีลักษณะหักงอ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดติดคอนกรีต เนื่องจากลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้คอนกรีตมีความแข็งแรงมากขึ้น

สตีลไฟเบอร์ในงานคอนกรีตโครงสร้าง

เริ่มมีการใช้งานตั้งแต่ปี 1970 เป็นต้นมามีการใช้งาน Fiber reinforce concrete (FRC) กันอย่างแพร่หลายในวงการก่อสร้าง ซึ่งมีส่วนผสม สามส่วน คือ  น้ำปูน วัสดุมวลรวมหยาบและละเอียด และส่วนสุดท้ายคือส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์ มีทั้งแบบ เส้นในพลาสติก โพลีโพรพีลีน (Prolypropylene Fibre) และเส้นใยเหล็ก (Steel Fiber) โดยเส้นใยทั้ง 2 ชนิด ทำหน้าที่แตกต่างกัน คือ เส้นใยโพลีโพรพีลีน จะใช้เพื่อทำการหน่วงการคายน้ำในคอนกรีตให้นานขึ้น ส่งผลให้คอนกรีตนั้นลดผลกระทบของรอยร้าวเนื่องมากจากอุณหภูมิ  ส่วน เส้นใยเหล็ก หรือสตีลไฟเบอร์นั้น จะให้กำลังแก่คอนกรีตที่มากกว่ามาก สามารถนำไปใช้ออกแบบเป็นโครงสร้างรับกำลังและแรงกระแทกได้ดีมาก  เช่น งานพื้นโรงงาน อุโมงค์ ฐานราก เป็นต้น  โดยเมื่อคอนกรีตที่ผสมสตีลไฟเบอร์เริ่มเกิดรอยร้าวขึ้น ตัวสตีลไฟเบอร์จะทำหน้าที่เป็นสะพานเพื่อยึดรอยร้าวนั้นไม่ให้แตกร้าวมากขึ้น และยังสามารถรักษาน้ำหนักที่บรรทุกได้อีกด้วย ดังนั้น การเลือกใช้คอนกรีตโครงสร้าง ที่มีการผสมสตีลไฟเบอร์เข้าไป จึงเพิ่มความสามารถในการรับแรงกระแทก เพิ่มการรับน้ำหนักบรรทุก และยังยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างได้อีกด้วย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
087-594-2543,082-796-4456
098-270-4039,081-988-9373
082-796-4457,081-803-0369