Samutprakarn 10270
Phone 02-186-3005-7
pkingmesh@gmail.com

บริษัท พี.คิงส์ แมททีเรียล จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 เพื่อจำหน่ายตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Wire Mesh มาเป็นเวลานาน มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้งานของสินค้า เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำ รวมถึงบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างญี่ปุ่นชั้นนำในประเทศไทย ต่อมาได้ขยายการจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับงานก่อสร้างเพิ่มเช่น เหล็กตัด Dowel /Tie Bar  Bar Chair เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ           ลวดตาข่ายกรงไก่ ลวดตาข่าย Chain Link ลวดตาข่ายสาน ตะแกรงเหล็กฉีก อิฐมวลเบา และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

สินค้าทุกชนิดของเราได้มาตรฐานอุตสาหกรรมลูกค้าจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าที่เราให้บริการ รวมถึงการบริการส่งสินค้าให้ถึงหน้างานตรงต่อเวลาความต้องการของลูกค้า ลูกค้าของเราจึงเกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

P.KING MATERIAL CO.,LTD

P.King Material  was established in 2003. P.King is well-know in project contractor in Thailand. Our main product is Wire Mesh and P.KING is a distributor of structural steel and various kind of metals and wire for construction such as Deform Bar, Round Bar, Wide Flange, H-Beam, I-Beam, Channels, Light Lip Channel, Angles, Pipe, Plate, Dowel/Tie Bar, Bar Chair, Expanded Metal, Crimped wire, Chain Link, Square Netting, Steel Fiber ect.

P.King also committed to give the best quality product and service to meet the customer satisfaction.